DMUCHAŃCE EURO BUNGE ZORBING

SMYKORAJ: dmuchańce oraz inne atrakcje dla dzieci i dorosłych

Tysi?ce mo??liwo??ci dla spragnionych rozrywki urwisów, a tak??e ekscytuj?ce prze??ycia dla doros??ych.

Zach?camy do skorzystania z naszej bogatej oferty sprz?tów plenerowych b?d?cych nieod???cznym elementem ka??dej imprezy organizowanej na wolnym powietrzu. Nasze propozycje zamieni? zwyk??y piknik rodzinny w pe??ne ciep??ych wspomnie?? chwile.

 

Niezale??nie od szeroko??ci geograficznej, na ca??ym ??wiecie dzieci uwielbiaj? zabaw?, a na zje??d??alniach i zamkach dmuchanych najbardziej. Fantazyjne kszta??ty, wymagaj?ce wyzwa?? przeszkody, zapewniaj?ce frajd? po??lizgi na zje??d??alniach powoduj?, ??e dzieci oddaj? si? szale??stwu zabawy w bezpiecznym otoczeniu. Konstrukcje przypominaj? kszta??tem fantazyjne krainy, pobudzaj?c kreatywno??? maluchów, a tak??e zach?caj?c do podejmowania nowych wyzwa??.

Nasza oferta nie jest skierowana jedynie do dzieci. Posiadamy równie?? urz?dzenia dla doros??ych wykorzystywane na wszelkiego rodzaju imprezach plenerowych, firmowych, sportowych. Takie urz?dzenia jak Eurobunge czyli profesjonalna trampolina, dmucha??ce dla starszych (Bunge-rum, Pi??karzyki, Koloseum), Sumo, Kule Wodne, czy Zorbing niesamowicie uatrakcyjni? imprez? i sprawi? ??e jej u??ytkownikom ona jeszcze na d??ugo pozostanie w pami?ci a przecie?? o to w??a??nie chodzi organizatorom.


Zarezerwuj termin na 2016 już dziś!
TEL: 693-223-693

Oferujemy: